How We Help Major Trauma Patients

Rydym yn cynnig cleifion trawma mawr; eu teuluoedd a staff gofal trawma y GIG yn helpu a chefnogaeth i wneud y daith tuag at adferiad mor llyfn â phosibl.

Rwy’n glaf

Rwy’n darparu cefnogaeth

Rwy’n gweithio ym maes gofal trawma

Browse our Resources

Take a look at our resources for help in supporting patients who have been through major trauma.

Beth mae ein cleifion yn ei ddweud

Can’t rate the MTSP highly enough – you made all the difference throughout what was an incredibly stressful period for our family.

Neil, Addenbrooke’s Hospital

Roedd tîm MTSP yn barod iawn i helpu a chymerodd yr amser hefyd i wrando ar sefyllfa fy mrawd a sut y gallwn geisio cymorth iddo yn ei adferiad yn y dyfodol.

Roberto, St George’s Hospital

Roedd Alison yn hynod gymwynasgar. Rhyddhad mawr i gael rhywfaint o gefnogaeth tra nad oeddwn yn gallu delio â phethau fy hun.

Samantha, University Hospitals Sussex

The Major Trauma Signposting Partnership (MTSP), is your reliable support partner in times of need. Mewn cydweithrediad â Chyngor ar Bopeth, rydym yn darparu gwasanaeth erchwyn gwely proffesiynol a chynhwysfawr i gleifion trawma a’u teuluoedd. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor ac adnoddau ymarferol, gyda’r nod o leihau pryder a dadlwytho staff clinigol y GIG oherwydd materion anghlinigol.

Oes gennych chi gwestiwn am ein gwasanaeth? Cysylltwch heddiw